Skip to content

Press/Texts

nederlands   english   

2011

DE ZIEL VAN DE STAD

_

More »
In 2011 onderzoekt stichting DE STAD Dordrecht
de ziel van de stad. Voor het jaarprogramma zie:
www.stichtingdestad.com

Downloaden

—-

Documentairemaaksters: ‘Dordt is veel mooier dan je denkt’  Lotte Gerritse

DordtenaarAD 28, Oktober 2011

More »

—-

DE ZIEL VAN DE STAD

More »

De Poorter. September,2011 Ton Delemarre

De Poorter. September,2011
Ton Delemarre

—-

Zoeken naar ziel van de stad

AD Drechts, Mei 21, 2011

More »
Zoeken naar ziel van de stad

————————————–

2010

Publication ‘Aegon Art Collection, art for sure ‘

Publication Picture Blad ‘The Silence Factory, perfect samenspel van industrie en kunst’

Andrée van de Kerkchove. ‘Appearance’, 2010

More »

2010 ‘Appearance’

Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4, 2034 BA Haarlem (NL) Evelyn Jansen, artist

Ter inleiding

Sinds een tweetal  jaar maakt Evelyn Jansen naast schilderijen en tekeningen, ook werk dat direct met een ruimte verbonden is. De architectuur functioneert als drager en participeert zodoende als beeldend en betekenisgevend element in het kunstwerk.

Haar eerste realisatie in dat verband was ‘The Silence Factory’ (2009). Aangedragen door Architectenbureau Groeneweg & van der Meijden werd Jansen voor de ontwikkeling van dit site specific werk in de gelegenheid gesteld door de fabriek van Merford, Noise Control (Gorinchem). ‘The Silence Factory’ is een gigantisch vlakrelïef, gemaakt van metaal en gemonteerd op hout. Het werd onder leiding van de kunstenaar uitgevoerd met de nieuwste laserapparatuur in de fabriek van de opdrachtgever zelf.

In maart 2010, wederom op vraag van architectenbureau Groeneweg & van der Meijden, voltooide Jansen, haar tweede plaatsgebonden werk. Ditmaal betrof het een wandvullend schilderij in de Ontmoetingskerk in Haarlem. De kerk werd onlangs door het architectenbureau gerenoveerd en omgebouwd tot een moderne sacrale ruimte. Het gebouw werd voorzien van een nieuwe kap bestaande uit drie gewelven. Het daglicht dat het interieur van de kerk instroomt is beeldbepalend. De achterwand voorzien van ramen in diepe nissen, scheidt de binnenruimte van een achterliggende tuin, wat zorgt voor een bijzonder lichtspel. Die achterwand heeft Janssen beschildert.

Dialoog met de ruimte

Zoals ‘The Silence Factory’ is ‘Appaerance’ een werk dat ten dienste staat van een specifieke omgeving en een bepaalde groep mensen. In deze werken primeert niet de afgebeelde mens zoals dit in haar schilderijen en tekeningen meestal het geval is, maar zoekt ze voornamelijk naar een associatief beeld dat aansluit bij de gemeenschap waar de architecturale drager zich ten dienste van stelt.

Er zijn enkel grijsnuances in de wandschildering gebruikt en die onderscheiden zich nauwelijks van de witte ondergrond. Dit ton sur ton werken doet denken aan ‘grisailles’: uitsluitend in grijstinten opgebouwde schilderijen die we o.a. kennen van de gotische altaarstukken. De gedachte aan deze schildertechniek – oorspronkelijk bedoeld als beeld van een beeld – accentueert de wisselwerking tussen de schijn en de werkelijkheid, tussen de veronderstelling en de beleving die Jansen in haar muurschildering aan de orde stelt.

Jansen speelt enerzijds met de fysieke eigenschappen en anderzijds met de inhoudsdragende kenmerken van de ruimte. Ze maakt bijvoorbeeld gebruik van de typische curvevormige bovenlijn die de achterwand van de kerk karakteriseert, door de contour van een geschilderd silhouet mee te laten lopen met de boogvorm.  Daarnaast wendt ze de invloed en de zeggingskracht van het daglicht aan dat rechtstreeks in het beeld valt en wat hoofdzakelijk bepaald wordt door twee vensters: één zijwaarts tegen, een ander temidden van de achterwand.  Door het betrekken van die beschikbare omgevingsfactoren, versterkt ze de dialoog tussen twee schijnwerelden: de schaduwen van de werkelijk ruimte – de schijn van reële wereld dus, tegenover de als schaduw weergegeven imaginaire wereld.

Een schim van iemand die in de tuin achter de kerk wandelt

Het wandschilderij is een trompe-l’oeil geworden. Doordat de schildering volgzaam inspeelt op de vorm van het gebouw, wordt de wand een nis waarbinnen zich een scène afspeelt. De kleurstelling van het werk is dermate licht dat ons oog wat tijd nodig heeft om aan de omgeving te wennen en zodoende de gehele schildering te kunnen zien, maar na enige tijd kijken ontwaren we een tafereel van een gesluierde gedaante in een natuurlijke omgeving. Het lijkt alsof we naar een uitvergroot schaduwbeeld van een figuur in de tuin kijken die doorheen de muur wordt geprojecteerd. Het figuur komt qua formaat overeen met een close-up van een personage in een film, vertoond op groot scherm in de bioscoop. Doordat er zich aan de onderkant van de wand tegen de vloerrand aan, een rij lage ramen van amper 50 cm hoog bevinden waar de tuinplanten tegenaan groeien, ontstaat de indruk dat de stengels en bladeren die we werkelijk door die benedenramen kunnen zien, als een schaduwpatroon doorlopen op de wand. Hier verder op doorgedacht zou het hele tafereel een schaduw kunnen zijn van wat zich in werkelijkheid afspeelt in de achtertuin.

Alles is licht

Door het optimaal benutten van het aanwezige daglicht als beeldend middel vertoont dit werk gelijkenis met de gotische visie van een gebouw dat ten dienste staat van een religieuze beleving. Geïnspireerd door metafysische leer waarin het licht als oorsprong en oerkracht van het bestaan centraal werd gesteld, moest volgens de gotische visie de lichtinval van kerken en kathedralen voornamelijk bijdragen aan het creëren van ideale condities ten behoeve van meditatie. Op een vergelijkbare metaforische wijze benadert Jansen de beeldende kracht van het aanwezige daglicht in haar werk in de ontmoetingskerk, waardoor er een betekenisvolle synergie tussen architectuur en wandschildering ontstaat.

Het licht dat vanuit een uitspringende hoek zijwaarts tegen de achterwand valt, `strijkt` als het ware langs het muurtafereel. Hierdoor worden de kleinste oneffenheden zichtbaar. Het pasteus aangebrachte lijnenspel van plantmotieven komt daardoor, ondanks dat ze zo licht van kleur zijn, goed naar voren. Je voelt de glans van de verf die sterk afsteekt tegen de matte witte muurverf van de ondergrond.

De kunstenaar gebruikt het licht ook symbolisch. Het licht dat van de zijkant in het schilderij valt, werkt namelijk zoals in bijvoorbeeld in de schilderijen van Johannes Vermeer, als een schijnwerper. Doordat het hier gaat over reëel licht, werkt het soms verhelderend, soms verblindend, al naargelang de weersomstandigheden. Dit licht schijnt zijdelings op het gedaante. Alhoewel er niet meer te zien is dan een vlak geschilderde amorfe vlek, herkennen we daarin een driekwart gezicht dat zich van dat zijwaarts invallend licht afwend. Het figuur richt het gelaat daarentegen juist wel naar een ander licht. Licht dat uit het raam komt dat zich in het midden van de beschilderde wand bevindt en wat frontaal de kerkruimte ingestuurd wordt.

Door enkel gebruik te maken van silhouetten, contourlijnen en een uiterst licht coloriet, creëert Jansen de illusie dat we naar een overbelicht beeld of een beeld in tegenlicht kijken. Alsof we door het licht dat uit de raamnis komt verblind worden.  Bij een foto in tegenlicht verschijnt de lichtbron als een heldere vlek of een sterke gloed rond het onderwerp. Hier plaatst die geconcentreerde heldere vlek zich in het centrum van het tafereel en creëert ze, net als in de tegenlichtfotografie, een bijzondere mysterieuze ingetogen dramatiek die het hele werk beïnvloedt.

Alsof we via het beeld wat bewuster dan anders in contact staat met het licht dat vanuit het raam naar binnen komt.

Andrée van de Kerkchove – juli 2010

Ontmoetingskerk, Frankrijklaan 4,
2034 BA Haarlem (NL)

————————————–

2007

Publication Kunst van de dag, Benno Tutein Nolthenius

—-

Publication Stem van het weekend ‘Kunstwerken van Jansen opgenomen in bijzondere collecties’ Piet de Meer

—-

Evelyn Jansen. Artistieke en inhoudelijke uitgangspunten

More »

In een schilderij is voortdurend een wedijver aan de gang tussen datgene wat men te zien krijgt en dat wat onzichtbaar aanwezig is. Uiteraard is dit geen exclusieve eigenschap van schilderkunst, maar kenmerkt dit evengoed het dagelijks leven op zich. Ik beroep me dan ook primair op dergelijke situaties als inspiratiebron voor het werk dat ik maak. Uit het aanbod van omstandigheden die het leven me voorschotelt, grijp ik bij voorkeur naar situaties waarbinnen persoonlijkheidskenmerken van een individu onzichtbaar worden of uit het gezichtsveld wegebben. Dit vanwege hun aanwezigheid binnen een groep enerzijds, of door hun aanwezigheid in een omgeving anderzijds. Ik verbeeld het individu in relatie tot een context die, hoe summier deze in de meeste gevallen ook gevisualiseerd wordt, beeldbepalend is.

Ik maak gebruik van fenomenen als: projectie, transparantie, overschaduwing en verblinding. Die begrippen zet ik in als middel waarmee een afgebeelde overmeesterd wordt. Het zijn mijn instrumenten. Ze legitimeren de  belemmering van een te gedetailleerde weergave, die een identiteit al te zeer prijs zou geven. Binnen dat spel van wat al dan niet zichtbaar wordt in het schilderij, onderzoek ik verhoudingen tussen zichtbare en schijnbare, gestelde en veronderstelde aanwezigheid van sfeer en emotie in alledaagse situaties.

Termen die thema’s uitdrukken waar ik mee werk, gebruik ik in hun meest letterlijke betekenis. Zo is bijvoorbeeld het begrip: ‘veronderstelling’ de laatste jaren van belang in de zin dat iets zich als een onderliggende laag ten opzichte van andere aspecten binnen een werk manifesteert. Concreet betekend dit dat ik geschetste fragmenten op transparant materiaal tekenen en vervolgens door middel van variaties in stapeling en verschuiving van de transparanten onderling, zoek naar een interessant spanningsveld tussen de beeldfragmenten. Beeldfracties worden bijgevolg letterlijk onder andere beeldelementen geschoven. Het ene beeld dekt het andere beeld gedeeltelijk toe en zodoende werken de verschillende beelden qua betekenis op elkaar in.

Een ander uitgangspunt binnen mijn werk is het bewust achterwege laten van dieptesuggestie. Door geen  duidelijkheid te creëren aangaande wat er zich op de voor- of achtergrond afspeelt, leg ik de toeschouwer min of meer een gestalt voor; een “totaalbeeld”, waarbij het geheel méér is dan de som van de samenstellende delen. Ik confronteer de toeschouwer bewust niet met een niet vooropgesteld voor- en achterplan, maar biedt een beeld aan waarbij men zelf, vanwege eigen associaties, voelen en denken,  beeldelementen naar de voorgrond haalt of omgekeerd.

Tenslotte realiseer ik sinds de laatste 2 jaar ook site specific werk. Ik ben in de gelegenheid gesteld om een paar projecten tot stand te brengen in directe relatie tot een architecturale context. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in een tweetal plaatsgebonden installaties.  Zowel ‘The Silence Factory’2009 als ‘Appearance’ 2010 zijn werken die ten dienste staan van een specifieke omgeving en een specifiek groep mensen. In deze werken primeert niet de afgebeelde mens, maar zoek ik naar een associatief beeld dat aansluit bij de specifieke groep mensen waar de architecturale drager zich ten dienste van stelt. Met name deze nieuwe uitgangspunten wil ik gedurende de komende jaren verder onderzoeken en uitbouwen.

2010 EJ

————————————–

2005

Publication Kunstbeeld Cahier ‘de Rabo Kunstcollectie’

Publication Art Rotterdam

—-

Publication 8weekly ‘Art Rotterdam’ Lennard Dost

—-

Publication De Dordtenaar ‘de 55 verborgen Dordtse portretten’ Wilco Peenstra

—-

Publication Brabants Dagblad ‘Wat ooit geweest is en nooit meer terugkomt’ Mark van der Voort

More »

—-

Presentation 48 uur kleur, organisation manifestation with exhibition, debat, lectures, film, discussion, poezie, Dordrecht

————————————–

2004

Publication Rabo Bank kalender, Aanwinsten Collectie

—-

Publication ‘Zie de mens…’Gorcums Museum

More »

————————————–

2003

TV Kunstblik, AVRO

————————————–

2002

Publication Inter Aegon, Corrie van der Veen

————————————–

2001

Publication Catalogus Art Twente

—-

Publication in Filosofie ‘Filosofie en kunst Martin Heidegger en Evelyn Jansen’ van Jacob van Sluis

More »

————————————–

2000

Publication ‘Wezen I Wesen’ met essays van Jacob van Sluis en Daan van Speybroeck

More »

 

—-

Interview Radio 5 ‘Nietzsche en Heidegger fluisteren in het oor van….’

—-

Publication Kunieuws Nijmegen ‘Nietzsche en Heidegger als muze’

—-

Publication Pictura Blad  ‘Kunst verheven tot wetenschap’ Gert Engelen

————————————–

1998

Publication Catalogus ‘Vita Brevis Ars Longa’ met Judit Herzberg en Jan Eijkelboom

More »

 

—-

Publication NRC Handelsblad Selectie, kunstagenda met foto

—-

Publication De Dordtenaar ‘Evelyn Jansen brengt levensenergie in beeld’ Piet Augustein

————————————–

1997

Publication ‘100 jonge schilders op Ameland’

—-

Publication ‘100 jonge schilders 97/98’ Kunstgids Living Art Amsterdam

————————————–

1996

Wim van der Beek “Een paradijs van nietige dingen”  uit: Kunstbeeld 010296

More »

—-

Publication Het Dordrecht Tunnelsyndroom

————————————–

1995

Cees Nooteboom, Han-Shan “Koude Berg” uit: Van de lente de dauw, Oosterse reizen

—-

Publication ‘Op zoek naar een Paradijs’

—-

Publication ‘Senza Titolo’ Grafiek op groot format, Eindhoven